What's new!

11月の予定

  • 1日(水) 校内大会
  • 2日(木) スポーツ医学相談日(要予約)
  • 10日(金) 展覧会準備
  • 11日(土)・12日(日) 展覧会・学校説明会
  • 13日(月) 片付け
  • 14日(火) 休校
  • 21日(火) 期末考査時間割発表

学校説明会
(PDF6.87MB)

展覧会
(PDF11.5MB)

音楽会
(PDF388KB)
Copyright © 1995 Keio Chutobu Junior High School. All Rights Reserved.