What's new!

4月の予定

  • 9日(月) 入学式
  • 10日(火) 始業式
  • 11日(水) 1年特別授業
  • 14日(土) 1・2年保護者会
  • 19日(木) 2・3年健康診断 1年BLS講習会
  • 21日(土) 1年健康診断
  • 23日(月) 開校記念日(休校)
  • 28日(土) 新入生歓迎会

学校説明会
(PDF6.87MB)

展覧会
(PDF11.5MB)

音楽会
(PDF3.88MB)
Copyright © 1995 Keio Chutobu Junior High School. All Rights Reserved.