What's new!

4月の予定

 • 8日(月) 入学式
 • 9日(火) 始業式
 • 10日(水) 1年特別授業
 • 13日(土) 1・2年保護者会
 • 19日(金) 1年BLS講習会
 • 19日(金) 2・3年健康診断
 • 20日(土) 1年健康診断
 • 22日(月) 遠足
 • 23日(火) 開校記念日(休校)
 • 26日(金) スポーツ医学相談日(要予約)
 • 27日(土) 新入生歓迎会

学校説明会
(PDF6.71MB)

展覧会
(PDF15.7MB)

音楽会
(PDF12.5MB)
Copyright © 1995 Keio Chutobu Junior High School. All Rights Reserved.